Primitive Technology with survival skills: Casting metal axe Big (Making ax beautiful)

Primitive Survival
Casting metal axe Big (Making ax beautiful ) là video mới nhất của chúng tôi. ở video này chúng tôi đã phá bỏ hoàn toàn hệ thống lò cũ và làm lại lò mới. chúng tôi đã ra suối lấy quặng và nung quặng để lấy được kim loại. chúng tôi đã đã làm khuôn rìu và đổ được một chiếc rìu rất đẹp. chúng tôi có thể sử dụng chiếc rìu đó ở những lần đi sinh tồn tiếp theo. đăng kí kênh để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. cám ơn.
#PrimitiveTechnology
#Making
#axe
You Might Like

Articles You May Like

AG: Denial of firing range license is proper, new deal possible
Glock 19 vs. 26 – I Love the G19, But Which is Better For CCW?
Profiling the candidates running for Louisiana House of Representatives District 9
‘You just have to speak up’: Gloria Johnson aims to be Tennessee’s first Democratic Senator in 28 years
9:00 a.m. just asking questions just asking questions Will Wisconsin Republicans Pull Off the Ultimate Power Grab? By Benjamin Hart State Democratic Party chairman Ben Wikler on the GOP’s efforts to impeach a state Supreme Court justice and undo an…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *